Tuệ Đăng / Lịch sử Phật giáo / Lịch sử Phật giáo

Lịch sử Phật giáo

Phương Thức Niệm Phật Đời Trần – Thích Phước Đạt

Không phải ngẫu nhiên đến đời Trần, phương thức niệm Phật được Thiền phái Trúc Lâm chú trọng trong việc vận dụng vào đời sống thực nghiệm tâm linh trong các Thiền đường nước Đại Việt. Mặc dầu vào thời kỳ này với sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm, hẳn …

Xem thêm »

Lịch sử truyền thừa – Thiền phái Trúc Lâm

thien_phai_truc_lam_01-content

Thích Phước Đạt   Thiền phái Trúc Lâm ra đời dựa trên hai tiền đề xã hội và tôn giáo được hình thành trong quá trình vận động lịch sử nước nhà. Nhà Trần trong buổi đầu mới thành lập, công việc cấp bách và thiết thực nhất đặt ra …

Xem thêm »