Tuệ Đăng / Ăn chay - Sức khỏe / Chào tất cả mọi người!

Chào tất cả mọi người!

Chúc mừng đến với Tuệ Đăng. Đây là bài viết đầu tiên của bạn

53380-buddha-wallpapers-godsmantra-1024x768

Kiểm tra xem

Tiến sĩ nghiên cứu tôn giáo phát ngôn sai lệch về ngài Mục Kiền Liên

Tiến sĩ nghiên cứu tôn giáo phát ngôn sai lệch về ngài Mục Kiền Liên

Trong lúc diễn giải về ý nghĩa ngày lễ Vu lan thì Tiến sĩ Ngọc Mai có nhắc về sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ nhưng có phần khác biệt lớn

Hỏi: Giới luật “Không uống rượu”, vậy uống bia được không?

Hỏi: Giới luật “Không uống rượu”, vậy uống bia được không?

Ở nơi tôi sinh sống có hiện tượng một số Phật tử nói “Phật chỉ cấm uống rượu”, nên họ giữ giới không uống rượu nhưng lại uống nhiều bia.