Tuệ Đăng / Ăn chay - Sức khỏe / Chào tất cả mọi người!

Chào tất cả mọi người!

Chúc mừng đến với Tuệ Đăng. Đây là bài viết đầu tiên của bạn

53380-buddha-wallpapers-godsmantra-1024x768

Kiểm tra xem

Tiến sĩ nghiên cứu tôn giáo phát ngôn sai lệch về ngài Mục Kiền Liên

Trong lúc diễn giải về ý nghĩa ngày lễ Vu lan thì Tiến sĩ Ngọc Mai có nhắc về sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ nhưng có phần khác biệt lớn

Hỏi: Giới luật “Không uống rượu”, vậy uống bia được không?

Ở nơi tôi sinh sống có hiện tượng một số Phật tử nói “Phật chỉ cấm uống rượu”, nên họ giữ giới không uống rượu nhưng lại uống nhiều bia.