Tuệ Đăng / Tin tức Phật giáo / Tin Phật giáo Thế giới / Đức Dalai Lama chứng minh xây tượng Bồ Tát Di Lặc 53m

Đức Dalai Lama chứng minh xây tượng Bồ Tát Di Lặc 53m

Đức Dalai Lama chứng minh cho việc xây dựng bức tượng Bồ Tác Di Lặc đứng cao khoảng 53 mét tại Mông Cổ

Đức Dalai Lama, tượng Bồ Tát Di Lặc 53m - Mông Cổ
Chuẩn bị cho việc kiến tạo tôn tượng Đức Di Lặc cao khoảng 53m

Dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2018 và nhà xây dựng Dự án Đại Di Lặc hiện đang tổ chức một chiến dịch gây quỹ để hoàn thành công trình.

Dự án nhằm xây dựng lại nền văn hóa cổ xưa của Mông Cổ và lịch sử của Phật giáo Tây Tạng. Bức tượng đóng vai trò như một tín hiệu của hòa bình, theo sau giai đoạn lịch sử đầy phức tạp của Mông Cổ với các chiến dịch chống phá Phật giáo.

Một bảo tháp sẽ được kết nối với bức tượng. Đức Dalai Lama đã chọn xá-lợi của Đức Phật để cất giữ bên trong bức tượng Bồ-tát Di Lặc.

Địa điểm xây dựng bức tượng được đặt tại một nơi được gọi là Heart Hill, ngay bên ngoài thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ.

Trung tâm này sẽ đại diện cho cộng đồng Phật giáo không tông phái và quốc tế. Dự án cũng hy vọng sẽ cung cấp đào tạo thiền miễn phí và dịch vụ giáo dục cho mọi người thuộc mọi tôn giáo và nguồn gốc khác nhau.

Văn Công Hưng (Theo AKI Press, Giác Ngộ Online)

Kiểm tra xem

Thiền sư Nhất Hạnh nhận giải thưởng Pacem in Terris

Thiền sư Nhất Hạnh nhận giải thưởng Pacem in Terris

Thiền sư Nhất Hạnh, người sáng lập phong trào Chánh niệm trong văn hóa phương Tây đã được nhận giải thưởng Pacem in Terris.

Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đến Hải Phòng từ ngày 5/4/2016

Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đến Hải Phòng từ ngày 5/4/2016

Từ ngày 05/4/2016 đến ngày 20/4/2016, tại chùa Hồng Phúc, Hải Phòng sẽ diễn ra Đại lễ Chiêm bái Phật Ngọc Hòa bình thế giới.