Tuệ Đăng / Gia Đình Phật Tử / GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh

GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh

Ngày 20/3/2016, phái đoàn BHD TƯ GĐPT Việt Nam đã dâng hương tưởng niệm nhân lễ Húy nhật lần thứ 12 Hòa Thượng Thích Tâm Thanh – Ân sư của GĐPT Việt Nam được tổ chức tại Vĩnh Minh tự viện.

Tối ngày 19/3/2016 (11/2 âm lịch), đại diện BHD Trung Ương GĐPT.VN: Chị Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hòa, A.Nguyên lễ Trần Công Lộc;  phái đoàn BHD GĐPT tỉnh Ninh Thuận do A.Nguyên Lễ – Trưởng ban làm Trưởng đoàn, BHD GĐPT tỉnh Lâm Đồng do Chị Tâm Mậu Lê Thị Chi Trưởng ban dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm Hòa Thượng Ân Sư. Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền, viện chủ Vĩnh Minh tự viện đã cảm niệm ân tình của GĐPT Việt Nam đối với Hòa Thượng trong ngày lễ Húy nhật. Thượng tọa đã nhắc nhở anh chị em luôn tinh tấn, vững bước trên đường Tu Học và xây dựng tổ chức.

Sáng ngày 20/3/2016, toàn thể Lam viên đã tham dự lễ tưởng niệm và lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung. GĐPT Lâm Đồng đã cúng dường trong buổi lễ với vũ khúc “A DI ĐÀ tán khúc”.

VP.BHD Lâm Đồng / Theo GDPTVIETNAM.ORG
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 1
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 2
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 3
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 4
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 5
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 6
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 7
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 8
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 9
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 10
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 11
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 12
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 13
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 13
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 14
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 15
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 16
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 17
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 18
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 19
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 20
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 21
GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh 22

Xem thêm: Lễ Húy Nhật HT Thích Tâm Thanh & đúc Đại hồng chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.