Tuệ Đăng / Gia Đình Phật Tử / GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng

GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng

Ngày 12.04.2016, bốn Huynh Trưởng cấp Tấn vân tập tại Đại Hùng Bửu Điện – Tu Viện Quảng Hương Già Lam phát nguyện thọ nhận cấp Dũng GĐPT Việt Nam.

Quang lâm chứng minh tấn phong cấp Dũng: Hòa Thượng Thích Đức Chơn – Thượng Thủ, Hòa Thượng Thích Kiến Tánh – Giám Luật – Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hòa Thượng Thích Thanh Huyền – Trưởng Ban Thường Trực cùng qúy Hòa Thượng Trong Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, Huynh Trưởng cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh  – Phó Trưởng Thường trực, cùng quý anh, chị phó Trưởng Ban ngành, Ủy viên, phụ tá Ủy viên BHD TƯ GĐPT Việt Nam, Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương- phó Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng cùng qúy anh chị trong Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng, anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai – Tổng Thư Ký BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới cùng qúy BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, BHD Gia Định, BHD Lâm Đồng, BHD Khánh Hòa, BHD Quảng Nam 2, BCH Đoàn cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam cùng thân bằng quyến thuộc của quý anh chị tân thăng.

Sau phần niêm hương bạch Phật tụng bài tựa kinh Thủ Lăng Nghiêm, Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San- phó Trưởng Ban ngành Nam tuyên đọc lời tán dương các Huynh Trưởng tân phong cấp Dũng:

  • Huynh trưởng: HÀ XUÂN KỲ
  • Huynh trưởng: NGUYỄN ĐỨC ĐÔN
  • Huynh trưởng: ĐỖ THỊ AN
  • Huynh trưởng: LÊ VĂN NGHỆ

Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hòa – phó  Tổng Thư Ký công đọc quyết định tấn phong cấp Dũng.

Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Huy Phan Đình Thăng –  Ủy viên Nội Vụ  công đọc Bổn phận –  nhiệm vụ – quyền hạn Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam.

Tất cả Huynh Trưởng tân phong lần lượt đọc lời phát nguyện, Hòa Thượng Thượng Thủ cùng quý anh, chị  trong Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng trao quyết định và gắn cấp Dũng cho các Huynh Trưởng tân phong.

Lời chứng nhận của Huynh Trưởng cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh  – Phó Trưởng Thường trực Ban  Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam “…Nơi đại hùng bửu điện Tu Viện Quảng Hương Già Lam tràn ngập năng lượng an lành, thành tựu, trên có Tam Bảo chứng minh, và sự hiện diện chứng nhận của tổ chức, các anh chị cố  gắng xây dựng Tổ chức GĐPT Việt Nam ngày càng vững mạnh. Thừa ủy nhiệm  Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tôi Huynh Trưởng cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh, thay mặt cho tổ chức GĐPT Việt Nam long trọng chứng nhận lời phát nguyện của bốn (4) Huynh trưởng cấp Dũng tân thăng ngày hôm nay…

Đạo từ của Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh “…ngày hôm nay GĐPT Việt Nam có thêm bốn (4) Huynh trưởng cấp Dũng chung vai gánh vác thịnh suy của tổ chức áo Lam, đã chịu thương, chịu khó, kham nhẫn, chung vai xây dựng tổ chức ngày càng vũng mạnh. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý anh chị sức khỏe dồi dào cùng chung tay xây dựng GĐPT Việt Nam ngày càng phát triễn…”

Tân Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Giác Hà Xuân Kỳ  đại diện Huynh Trưởng tân thăng cấp Dũng đọc lời cảm niệm “…Trước công đức vô lượng của chư tôn đức, của các Huynh Trưởng tiền bối, của BHD TƯ GĐPT VN và trước trách nhiệm của người Huynh Trưởng cấp Dũng, chúng con tận tâm, tận lực bảo vệ Nội Quy – Quy chế Huynh Trưởng và GĐPT VN, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tư cách tác phong của người Huynh Trưởng cấp Dũng hầu noi gương sánh cho đàn em và giữ uy tín cho Tổ chức…”

Sau phần hồi hướng cung tiễn chư tôn đức hồi liêu, Lễ tấn phong cấp Dũng hòan mãn lúc 16h00 cùng ngày.

Ban Biên Tập trang nhà GĐPT Việt Nam

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 2

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 4

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 5

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 6

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 7

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 8

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 9

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 10

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 11

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 12

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 13

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 14

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 15

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 16

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 17

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 18

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 19

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 20

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 21

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 22

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 23

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 24

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 25

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 26

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 27

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 29

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng 30

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng DSC04641

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng DSC04643

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng DSC04644

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng DSC04650

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng DSC04685

 GĐPT Việt Nam: Lễ tấn phong cấp Dũng cho 4 Huynh trưởng IMG_7185