Tuệ Đăng / Gia Đình Phật Tử / Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN – Đức Quốc Kỳ 20 – 2016

Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN – Đức Quốc Kỳ 20 – 2016

Khóa học Giáo Lý Thường Niên do GĐPT Việt Nam tại Đức Quốc Kỳ thứ 20 vừa diễn ra và thành tựu viên mãn từ ngày 24.3 đến 28.3.2016 với khoảng hơn 200 đoàn sinh – huynh trưởng – đạo hữu tham dự

Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016

Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20161
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20162
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20163
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20164
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20165
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20166
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20167
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20168
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20169
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201610
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201611
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201612
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201613
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201614
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201615
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201616
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201616
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201618
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201618
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Theo Trang nhà GĐPT Thế Giới

Kiểm tra xem

Cách phân biệt chùa, đình, đền, phủ, miếu, quán?

Cách phân biệt chùa, đình, đền, phủ, miếu, quán?

Cho nên có rất nhiều người đi chùa mà không hiểu được ý nghĩa của việc đi chùa, ở gần nhà có cái đình mà cũng không hiểu

[Pháp thoại] Hạnh phúc & khổ đau trong Gia đình – ĐĐ Thích Tâm Đức

[Pháp thoại] Hạnh phúc & khổ đau trong Gia đình – ĐĐ Thích Tâm Đức

Hạnh Phúc & Khổ Đau Trong Gia Đình, do Đại Đức Thích Tâm Đức Giảng tại chùa Phước Điền Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: