Tuệ Đăng / Gia Đình Phật Tử / Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN – Đức Quốc Kỳ 20 – 2016

Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN – Đức Quốc Kỳ 20 – 2016

Khóa học Giáo Lý Thường Niên do GĐPT Việt Nam tại Đức Quốc Kỳ thứ 20 vừa diễn ra và thành tựu viên mãn từ ngày 24.3 đến 28.3.2016 với khoảng hơn 200 đoàn sinh – huynh trưởng – đạo hữu tham dự

Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016

Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20161
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20162
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20163
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20164
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20165
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20166
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20167
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20168
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 20169
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201610
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201611
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201612
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201613
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201614
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201615
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201616
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201616
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201618
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 201618
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Khóa Giáo lý thường niên GĐPT VN - Đức Quốc Kỳ 20 - 2016
Theo Trang nhà GĐPT Thế Giới

Kiểm tra xem

GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh

GĐPT Việt Nam dâng hương tưởng niệm Cố HT Thích Tâm Thanh

Ngày 20/3/2016, phái đoàn BHD TƯ GĐPT Việt Nam đã dâng hương tưởng niệm nhân lễ Húy nhật lần thứ 12 Hòa Thượng Thích Tâm Thanh

Chào tất cả mọi người!

Chào tất cả mọi người!

Chúc mừng đến với Tuệ Đăng. Đây là bài viết đầu tiên của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.