Tuệ Đăng / Video Phật giáo / Pháp thoại / [Pháp thoại] Làm Sao Để Sanh Phước – ĐĐ Thích Tâm Đức

[Pháp thoại] Làm Sao Để Sanh Phước – ĐĐ Thích Tâm Đức

Bài pháp thoại Phước Điền do Đại đức Thích Tâm Đức thuyết giảng tại chùa Ấn Quang, tọa lạc ở số 243 đường Sư Vạn Hạnh, quận 10. Ngày 17/06/2015

  • Quay & biên tập phim: Studio Thành Được

Kiểm tra xem

[Pháp thoại] Ý nghĩa việc thờ cúng tại gia đình – ĐĐ Thích Tâm Đức

[Pháp thoại] Ý nghĩa việc thờ cúng tại gia đình – ĐĐ Thích Tâm Đức

Bài pháp thoại chủ đề : Ý Nghĩa Thờ Cúng Tại Gia do Đại đức Thích Tâm Đức, thuyết giảng tại Chùa Liên Trì - Bình Dương vào Ngày 22/11/2015

[Pháp thoại] Tu có chuyển nghiệp được không – ĐĐ Thích Tâm Đức

[Pháp thoại] Tu có chuyển nghiệp được không – ĐĐ Thích Tâm Đức

Bài pháp thoại chủ đề "Tu Có Diệt Nghiệp Được Không " do Đại đức Thích Tâm Đức thuyết giảng tại Chùa Phước Quang - Quảng Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: