Tuệ Đăng / Video Phật giáo / Pháp thoại / [Pháp thoại] Phương pháp hóa giải phiền não – ĐĐ Thích Thiện Xuân

[Pháp thoại] Phương pháp hóa giải phiền não – ĐĐ Thích Thiện Xuân

Bài Pháp thoại chủ đề: Phương Pháp Hóa Giải Phiền Não do Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại chùa Long An, Quận 1 vào ngày 11/02/2014 nhằm ngày 12/01 Giáp Ngọ

  • Phim do Kenh STD thực hiện

Kiểm tra xem

[Pháp thoại] Ý nghĩa việc thờ cúng tại gia đình – ĐĐ Thích Tâm Đức

Bài pháp thoại chủ đề : Ý Nghĩa Thờ Cúng Tại Gia do Đại đức Thích Tâm Đức, thuyết giảng tại Chùa Liên Trì - Bình Dương vào Ngày 22/11/2015

[Pháp thoại] Tu có chuyển nghiệp được không – ĐĐ Thích Tâm Đức

Bài pháp thoại chủ đề "Tu Có Diệt Nghiệp Được Không " do Đại đức Thích Tâm Đức thuyết giảng tại Chùa Phước Quang - Quảng Nam.