Tuệ Đăng / Kiến thức Phật pháp / Phật học phổ thông

Phật học phổ thông

Ý Nghĩa Duy Ngã Độc Tôn HT. Thích Thanh Từ

Ý Nghĩa Duy Ngã Độc Tôn HT. Thích Thanh Từ

Ngày lễ Phật đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh đức Phật mới ra đời đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, đa số ai cũng thuộc lòng như thế. Ngày trước khi tôi còn trẻ, …

Xem thêm »

Tín Ngưỡng Quán Thế Âm Thích Phước Đạt

Không phải đợi đến ngày vía Đức Quán Thế Âm, giới Phật tử mới thành tâm lễ bái, cầu nguyện và tưởng niệm mà hình tượng Ngài đã đi sâu vào tâm thức trong đời sống tu tập tâm linh của mọi người con Phật. Niềm tin bất động ấy …

Xem thêm »