Tuệ Đăng / Tin tức Phật giáo / Tin Phật giáo Thế giới / Sư Ông Nhất Hạnh chứng minh Đại giới đàn Ân Nghĩa, Pháp

Sư Ông Nhất Hạnh chứng minh Đại giới đàn Ân Nghĩa, Pháp

Sáng 22-3, Sư Ông Nhất Hạnh cùng chư Tôn Thiền Đức đã có mặt chứng minh cho lễ rước Giới bổn và khai mạc Đại giới đàn Ân Nghĩa tại Làng Mai (Pháp)

60 vị (xuất sĩ và cư sĩ) đã được truyền 14 giới Tiếp Hiện trong buổi chiều cùng ngày. Hôm nay, 23-3, sẽ diễn ra lễ truyền giới Khất sĩ nam và Khất sĩ nữ cho 61 giới tử, buổi truyền giới sẽ được truyền trực tuyến (qua mạng Internet) cho các giới tử thuộc Trung tâm Làng Mai tại Thái Lan.

Ngoài ra, còn có 48 vị tập sự giáo thọ – xuất sĩ và cư sĩ – sẽ được truyền đăng trong Đại giới đàn, từ ngày 24 tới 27-3.

Sư Ông Nhất Hạnh chứng minh Đại giới đàn Ân Nghĩa, Pháp
Lễ rước giới bổn
Sư Ông Nhất Hạnh - Đại giới đàn Ân Nghĩa, Làng Mai, Pháp 4
Trang nghiêm cung rước Giới bổn

Sư Ông Nhất Hạnh - Đại giới đàn Ân Nghĩa, Làng Mai, Pháp 3

Sư Ông Nhất Hạnh - Đại giới đàn Ân Nghĩa, Làng Mai, Pháp 2
Đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra từ 22 tới 27-3
Sư Ông Nhất Hạnh - Đại giới đàn Ân Nghĩa, Làng Mai, Pháp 1
Lễ dâng hương khai mạc Đại giới đàn. Thiền sư Nhất Hạnh đã quang lâm lễ khai mạc để chứng minh cho Đại giới đàn

L.M / Theo Phật tử Việt Nam

Kiểm tra xem

Thiền sư Nhất Hạnh nhận giải thưởng Pacem in Terris

Thiền sư Nhất Hạnh nhận giải thưởng Pacem in Terris

Thiền sư Nhất Hạnh, người sáng lập phong trào Chánh niệm trong văn hóa phương Tây đã được nhận giải thưởng Pacem in Terris.

Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đến Hải Phòng từ ngày 5/4/2016

Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đến Hải Phòng từ ngày 5/4/2016

Từ ngày 05/4/2016 đến ngày 20/4/2016, tại chùa Hồng Phúc, Hải Phòng sẽ diễn ra Đại lễ Chiêm bái Phật Ngọc Hòa bình thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.