Browsing Tag

Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới

Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới sẽ được cung nghinh, tôn trí tại chùa Pháp Vân, quận Tân Phú từ ngày 21/01/ Bính Thân đến ngày 02/02/Bính Thân (28/2 – 10/3/2016)