Tuệ Đăng / Từ khóa: Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới

Từ khóa: Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới

Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới sẽ được cung nghinh, tôn trí tại chùa Pháp Vân, quận Tân Phú từ ngày 21/01/ Bính Thân đến ngày 02/02/Bính Thân (28/2 – 10/3/2016)