Tuệ Đăng / Văn hóa Phật giáo

Văn hóa Phật giáo

Chuyên mục Văn hóa Phật giáo với nhiều kiến thức hữu ích như nghi lễ Phật giáo, du lịch Phật giáo, kỷ lục Phật giáo và nhiều kiến thức văn hóa khác

Cầu Siêu Có Phải Là Nghi Lễ Của Phật Giáo Không?

Trước khi trả lời câu hỏi này, thiết tưởng chúng ta cần tìm hiểu xem đạo Phật quan niệm như thế nào về sự Sinh và sự Tử. Theo quan điểm chung của Phật giáo, con người sau khi chết không phải là mất hẳn, đó chỉ là một trạng …

Xem thêm »