Tuệ Đăng / Văn hóa Phật giáo / Nghi lễ Phật giáo

Nghi lễ Phật giáo

Cầu Siêu Có Phải Là Nghi Lễ Của Phật Giáo Không?

Trước khi trả lời câu hỏi này, thiết tưởng chúng ta cần tìm hiểu xem đạo Phật quan niệm như thế nào về sự Sinh và sự Tử. Theo quan điểm chung của Phật giáo, con người sau khi chết không phải là mất hẳn, đó chỉ là một trạng …

Xem thêm »